"Filozof" ile Etiketlenen Konular

Friedrich Wilhelm Nietzsche kimdir, Alman filozof ve yazar. “Ebedi dönüş“, “Amor fati“, “Güç istenci” ve “Üst-insan” kavramlarını felsefe dünyasına kazandırmıştır. Çoğu edebiyat çevresince, Avrupa’nın en büyük yazarı olarak kabul edilmektedir. Yazdığı eserler zamana meydan okumuş ve 21. yüzyıl dahil tüm zamanların en fazla alıntı yapılan filozofu Friedrich Wilhelm Nietzsche olmuştur. “Thus Spoke Zarathustra”(Böyle Buyurdu Zerdüşt), “Ecce Homo”, “Die Geburt der...
Gazali kimdir, Genel olarak El Gazali ve İmam Gazali isimleriyle tanınmıştır. En önemli İslam alimlerinden biridir. Yaşadığı dönemde üstün ahlakıyla dikkat çekmiş, pek çok konuda ilim sahibi olması ve güçlü muhakeme yeteneği ile sadece İslam alemince değil, Batılılarca da tanınmıştır. Gazali, tam adı Ebu Hamid Muḥammed ibn Muḥammed el Gazali’dir. 1058 yılında Büyük Selçuklu Devletinin Tus şehrinde doğmuştur. İlköğrenimini Tus’ta aldıktan...
Francis Bacon kimdir, İngiliz devlet adamı ve filozofudur. Francis Bacon, 22 Ocak 1561’de Londra’da dünyaya geldi. Babası Kraliçe 1. Elizabeth’in adalet bakanı Nicholas Bacon’dur. Francis Bacon, oniki yaşında girdiği Trinity College’e gitti. 1573’te Cambridge’de skolastik felsefeyle tanıştı. 1576’da Hukuk okumaya başladı. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başladı. 1584’te Parlementoya seçildi. 1593’te Avam Kamarası’na seçildi. 1613’te başsavcı, 1616’da kralın özel danışmanı, 1617’de...
Leibnitz kimdir, Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınmaktadır. Leibniz, Gottfried Wilhelm, 1 Temmuz 1646 tarihinde Almanya’nın Saksonya eyaleti’ne bağlı Leipzig’de doğmuştur. Babası ahlak ilmi öğretmeni olup Leibniz altı yaşındayken ölmüştür. Sekiz yaşında Latince’ye başladı. Kendi gayreti ile 12 yaşında Yunan’ca öğrendi. “Characteristica Universalis” adlı ilk denemesini verdi. Bu eser, metafiziğin anahtarıdır. Leibnitz, 15 yaşındayken Leibzig Üniversitesi’ne bir...
El Kindi kimdir, El-Kindi, bir filozof, matematikçi, fizikçi, astronom, hekim, coğrafyacı ve hatta müzikte bir uzman idi. Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. El Kindi, 801 yılında Irak‘da Küfe’de doğmuştur. Tam adı Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Kindi’dir. Ortaçağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınan, ilk İslam filozofudur. Dedesi Eş’as, Güney Arabistan‘ın en büyük kabilelerinden biri olan Kinde’nin reisi idi. Müslüman...
İbn-i Sina kimdir, Farisi kökenli tıp bilgini, filozof, İslam alimi. Batı bilim dünyasının başat felsefelerini, Doğunun düşünsel düzleminde yorumlamış; başta tıp olmak üzere, fizik, kimya, astronomi, simya, metafizik, tabiat, matematik ve geometriye kadar hemen her pozitif bilim dalıyla ilgili önemli eserler ortaya koymuştur. Tüm dünyada, modern tıbbın temeli sayılan ve yüzyıllar boyunca üniversitelerde baş kaynak olarak okutulan, “El-Kanun Fi’t-Tıb” (Tıbbın...
Plato kimdir, Yunan filozof, yazar ve matematikçi. Düşünce tarihinde, tüm zamanların, kendinden sonraki dönemleri en çok etkileyen isimlerinden biridir ve batı felsefesinin kurucularındandır. Socrates’ın öğrencisi ve Aristo’nun da hocası olan Plato, Socrates’ten miras aldığı “Bilgelerin Yönetimi” düşüncesini sistemleştirmiştir. Plato’un asıl adı olan Aristokles, sıkça kullanılan “Aristokrat” ve “Aristokrasi” kelimelerinin kökenini oluşturmuştur. Geniş omuzları ve atletik yapısı yüzünden Yunanca’da geniş göğüslü...
Montesquieu kimdir, Fransız düşünür ve siyaset kuramcısı. Yönetim biçimlerini sınıflandırması ve güçler ayrılığı kuramıyla siyaset biliminin ve çağdaş anayasa hukukunun öncülerindendir. Montesquieu, 18 Ocak 1689 tarihinde La Brède, Fransa‘da Bordeaux yakınlarında La Brede şatosunda doğmuştur. Tam adı Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu’dur. Babası Jacques de Secondat, 16.yy boyunca Fransa Krallığı’na hizmet etmiş ve çeşitli soyluluk unvanları...
Desiderius Erasmus kimdir, Rönesans ile birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının yaratıcılarından ve en büyük temsilcilerinden biridir. Desiderius Erasmus, 28 Ekim 1466 tarihinde Rotterdam, Hollanda‘da doğmuştur. Hollandalı bir felsefe adamıdır. Din adamı olmak üzere 1487 yılında Hollanda´da Gouda yakınındaki Augustinus’çu Steyn Manastırına girdi, 1492 yılında papaz oldu. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir rahip olarak etkinlik gösteremedi; kendini daha çok bilime adamak...
Zenon kimdir, Antik Yunan filozofu ve matematikçisi. Zenon deyince akla paradokslar gelir. Zenon, milattan önce güney İtalya’da bir Yunan kenti olan Elea’da milattan önce 495 yılında doğmuştur. Zenon’un kendi kendini yetiştirmiş bir köylü çocuğu olduğu söylenir. Elea Okulu’nun en önemli filozofları arasında yer alır. Zenon, hocası Parmenides’in Bir’ci anlayışını ve yalnızca Varlık’ın değişmez gerçek olduğunu öne süren görüşünü geliştirmiş, çokluk ve değişmenin...