"Şair" ile Etiketlenen Konular

Köroğlu kimdir, Halk ozanı Köroğlu, kavganın, özgürlüğün sembolüdür. Kötülüğün amansız düşmanıdır. Kılıç ve kalkan kadar saz ve sözün de ustasıdır. Kahramanlık türküleri söyleyen Köroğlu, halk şairlerinin mertlik ve yiğitlik sembolü haline gelmiştir. Köroğlu, Bolu, Dörtdivan ilçesinde doğduğu sanılmaktadır. Asıl adı Ruşen Ali‘dir. Doğum, ölüm tarihleri bilinmemektedir. Babası Yusuf, Bolu Beyi’nin seyisidir. Köroğlu, 1574 yılında tahta çıkıp 1595 yılına kadar padişahlık yapan III....
Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir, Türk şair, oyun yazarı, gazeteci, siyaset adamı. “Milli Edebiyat“a dönüş sürecinden etkilenerek divan edebiyatı yazım kalıbı olan aruz veznini terk etmiş; bu dönüşüme destek vermek amacıyla “Hecenin Beş Şairi“nden (Beş Hececiler) biri olmuştur. Yazın çalışmaları şiirden ibaret kalmamış; sanattan yoksun bırakılmış halka yönelik oyunlar kaleme almış ve eserlerinde gerçekçi bir lirizm ortaya koymuştur. Yeni Lisan anlayışıyla...
Mahzuni Şerif kimdir, Türk halk müziği sanatçısı, halk ozanı Mahzuni Şerif, 17 Ağustos 1940 tarihinde Kahramanmaraş‘da Afşin ilçesi, Berçenek Köyü’nde doğmuştur. Asıl adı Şerif Cırık’dır. Annesi Döndü, babası Zeynel Cırık’dır. Berçenek’te ilkokul olmadığı için Elbistan’ın Alembey Köyü’nde, Lütfü Efendi Medresesinde Kur’an eğitimi aldı. Eski Türkçe okur, yazar. Ancak, 1956 yılında kendi köyüne gelen ilkokuldan mezun olur. 12 yaşında iken babasının ve akrabaların...
Orhan Seyfi Orhon kimdir, Türk şair, gazeteci, yazar, milletvekili. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının yeni alfabeye uyarlanması ve dilin sadeleştirilmesi çabalarıyla, modern kültürün yazınsal bir karaktere bürünerek halka yansıtılmasında büyük rol oynamış; hicivsel tarzını hece vezniyle mısralara dökerek, kendisiyle aynı yolu izleyen şair arkadaşlarıyla birlikte “Beş Hececiler” grubu olarak anılmış ve “Milli Edebiyat“ımızın oluşturulması amacına eserleriyle destek vermiştir. Orhan Seyfi Orhon, 23...
Halikarnas Balıkçısı kimdir, Yazar, gazeteci, ressam, şair, rehber, araştırmacı Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Türk Edebiyat tarihinin büyük öykü, deneme ve roman yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum‘la özdeşleşmiş bir yaşam ustasıdır. Cevat Şakir Kabaağaçlı, 17 Nisan 1890 tarihinde babası yüksek komiser olarak görev yaptığı Yunanistan, Girit‘de doğmuştur. Altı çocuklu ailenin en büyük çocuğudur. Babası Girit ve Atina‘da sefirlik ve valilik yapan Mehmet...
Nedim kimdir, Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden biridir. Şöhretini Osmanlı Devleti’nin 1718–1730 yılları arasındaki Lale Devri‘nde kazanmıştır. Nedim, 1681 yılında doğmuştur. Asıl adı Ahmed’dir. Babası Merzifon‘lu Mehmed Efendi’dir. Medrese eğitimine daha küçük yaşlarda başlamış, Arapça ve Farsça öğrenmiş, daha sonra fıkıh eğitimi de almıştır. Müderrislik ve Mahmudpaşa mahkemesinde mahkeme naipliği yapmıştır. Lale Devri‘nin sadrazamı olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Nedim’i...
Fuzuli kimdir, Türk Divan şairi. Temelini bireysel duygu ve sevgide bulan bir şiir anlayışını geliştirmiştir. Gerçek adı Mehmed b. Süleyman’dır. Kerbelâ’da doğdu, doğum yılı kesinlikle bilinmiyorsa da, kimi kaynaklara göre 1480 dolaylarındadır. 1556’da Kerbelâ’da öldü. Yaşamı, özellikle gençlik dönemi ve öğrenimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Şiirde “Fuzûlî” adını, kendi şiirlerinin başkalarınınkilerle, başkalarının şiirlerinin de kendisininkilerle karşılaştırılması için aldığını, böyle bir takma...
Robert Louis Stevenson kimdir, Define Adası ve Dr Jekyll ve Mr Hyde romanlarıyla tanınan İskoç roman yazarı, şair ve gezi yazarı. Dünyada en fazla dile eserleri çevrilen edebiyatçılardan birisi olan Stevenson, Rudyard Kipling, Marcel Schwob ve Ernest Hemingway gibi pek çok önemli yazarı doğrudan etkilemiştir. Robert Louis Stevenson, 13 Kasım 1850 tarihinde, Edinburgh, İskoçya’da dünyaya geldi. Denizfeneri mühendisi Thomas Stevenson ile...
Onat Kutlar kimdir, Onat Kutlar, 25 Ocak 1936 tarihinde Alanya‘da doğmuştur. Tam adı Mehmet Arif Onat Kutlar’dır. Aslen Gaziantep‘lidir. Ali Rıza Kutlar ve Meliha Kutlar’ın oğludur. Babası bir hakim olduğu için önce Malatya ve İzmir‘den sonra 6 yaşında taşındıkları Gaziantep‘de çocukluğu ve gençliği geçti. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. Gaziantep Lisesinin çıkardığı “İlke” adlı dergide ilk öyküleri yayınlandı. 1954...
Yusuf Ziya Ortaç kimdir, Türk şair, roman ve oyun yazarı, gazeteci, siyaset adamı. Türk ulusal edebiyatının geçirdiği en önemli değişim sürecinde, aruz vezniyle başladığı şiir çalışmalarını, Milli Edebiyat hareketinin etkisinde kalarak hece veznine çevirmiş ve “Beş Hececiler” olarak anılan şairler grubu arasında yer almıştır. Türkçenin sadeleşmesi için çabalamış, manzume ve düz yazılarında konuşma dilini kullanmıştır. Mizahi ve hicivsel yazılarının yanı...